Wednesday, July 27, 2011

Chirpoo tau pootu pootau pi
boochirpoo tau dautwo pootau (grape) pi


If you eat a grape you dont spit the grape skin
if you dont eat the grape skin you do spit the grape skin.